Speltyper2018-10-24T12:03:41+00:00

Spökboll

Deltagarna delas upp i upp till 5 olika lag. Exakt antal lag beror på antal speldeltagare, men aldrig färre än 3 lag.

Varje lag har sin egen färg – Röd, Blå, Gul, Orange eller Grön (inget lagband). Samtliga deltagare bär med sig alla färger så att de kan byta då de blir intagna i ett nytt lag.

Målsättningen i Spökboll är att markera och ta in motståndare till det egena laget så att det blir störst eller tills det bara finns ett vinnande lag kvar på spelplan. Spelet går på tid. Exakt tid beror på antalet deltagare, men max 10 minuter. Om inget lag står segrande innan det att tiden tar slut, så vinner det lag med flesta antal spelare då avslutningssignalen ljuder. Läs mer för mer ingående beskrivning…

GTF – Gather the Flags

Det kommer att finnas 3 – 5 flaggor av röd, respektive blå färg. Dessa är utplacerade på banan på förutbestämda platser. Den närmaste flaggan att ta för respektive lag ligger på mitten av banan, övriga flaggor ligger på motståndarlagets planhalva. Fösta laget att samla på sig alla flaggor vinner spelet. Läs mer för mer ingående beskrivning…

Bombdesarmering

I denna speltyp så förekommer två lag. Det ena laget har i uppdrag att placera ut och armera “bomben” med en armeringskod. Efter det att “bomben” armerats så börjar nedräkningen.  Det andra laget jobbar för att komma över desarmeringskoden som förstnämnda lag har i sin ägo, lokalisera “bomben” och desarmera den med desarmeringskoden innan tiden löper ut. Om de lyckas med detta så har de vunnit. Om tiden hinner ticka ner till 0 på “bomblådan”så ljuder dess inbyggda horn och laget som armerat “bomben” har vunnit.

Domination

Även i denna speltyp förekommer två lag – rött och blått. I domination hos oss, så kommer lådan att vara centralt placerad på spelområdet (båda lagen ska känna till dess position). De båda lagen ska försöka att dominera området där boxen finns placerad så länge som möjligt under begränsad speltid. På  Domination lådan finns det en röd och en blå knapp – en knapp för respektive lag. Som röd lagmedlem så trycker du ner röd knapp i ett antal sekunder tills dess att boxen registrerat lådan som att vara i röd ägo. Lådan lyser då rött och börjar räkna innehavstid för det röda laget. Likaså ska det blåa laget försöka registrera lådan i blå ägo (trycka på blå knapp). I lådan finns en nedräkning på speltiden. När tiden tar slut, så ljuder ett horn från lådan och det lag med längst tidsinnehav av lådan vinner. Du kan dels läsa ut verm som vunnit på lådans display och även få en snabb tydlig signal från dess belysning – rött för röd vinnare och blått för blå vinnare.

CTF – Capture the Flag – Vår mest populära spelform

Capture the flag går ut på att man ska ta motståndarnas flagga. För att flaggan inte ska försvinna i skogen så har vi valt att använda bilhorn istället för en fysisk flagga. Målsättningen är att ta sig till motståndarnas bas och komma åt flaggan (trycka på knappen till bilhornet). När bilhornet ljuder avslutas spelet. Laget som tagit flaggan tilldelas därefter ett poäng. Spelet kan antingen spelas med tidsgräns eller poänggräns.

Vid träff är man tillfälligt ute ur leken. Visa detta tydligt för dina med- och motspelare genom att ropa ”träffad” och därefter hålla ena handen över huvudet. Se till att säkra markören och återvänd till din ”safezone” för att sedan återuppta spelet. Se till att hålla handen över huvudet då du promenerar till din ”safezone” så att du inte misstas för att vara aktiv i spel och riskera att bli beskjuten. Det är givetvis inte tillåtet att skjuta då man blivit träffad, inte heller får man beskjuta dom som är träffade och därmed tillfälligt ur spel.

Eliminering

Eliminering går ut på att markera alla motståndarna. Då man blir träffad gör man som i CTF, dvs. att tydligt visa att man är ute genom att ropa och höja handen över huvudet. Man återvänder dock inte till ”safezone” för att sedan återuppta spel. Nu måste man lämna banan och får inte återvända förrän något lag eller spelare står segrande.

VIP spel

VIP spelet går ut på att ena laget ska eskortera en utsedd VIP från punkt A till punkt B. Motståndarna har i uppdrag att stoppa dem från att nå målet. Spelet tar slut då VIP når sitt mål och kan blåsa av spelet (trycker på en knapp kopplad till ett bilhorn). Om VIP blir träffad innan han/hon når målet så är spelet slut och uppdraget misslyckat, oavsett om det finns försvarare till VIP kvar eller ej. Den deltagare som utses till VIP utrustats med en Tippmann TPX paintball pistol inkl. fyra magasin med 8 bollar i varje. Övriga deltagare har vanliga Tippmann 98C/PS markörer.

Storma fortet

Ungefär en tredjedel utav sällskapet får till uppgift att skydda en flagga (bilhorn) som står placerad strax utanför fortet. Övriga har i uppdrag att nå flaggan (bilhornet) för att blåsa av spelet, alternativt markera ut samtliga försvarare. Spelet går på tid, hur lång tid beror på antalet deltagare, men 7 – 10 min brukar vara lagom. Vid spel av storma fortet rekommenderas att bara köra med ett “liv”. Är man träffad så visar man det genom att ropa och höja handen över huvudet för att sedan bege sig till en utsedd plats där man avvaktar tills spelet är över.